You Are Viewing

Publicitat aèria i esdeveniments

 

– Aeronaus que no requereixin modificacions: megafonia, Aeronaus amb Distintius Publicitaris.

– Aeronaus que requereixin modificacions: escriptura a l’Espai Aeri, publicitat amb remolc.