You Are Viewing

Observació i patrullatge

 

– Observació, Inspecció i vigilància:, forestal, de collites, conques hidrogràfiques, oleoductes, conduccions elèctriques, vies fèrries, carreteres, obres i instal · lacions, propietats, abocaments contaminants, trànsit, costes, fronteres i meteorologia.
– Recerca i rastreig: Seguiment pesquer, localització de vaixells, bancs de pesca i objectes al mas, duanes, vehicles robats, etc, …